Home»PRO RODIČE

PRO RODIČE

Co je to hyperaktivita?

Poruchy pozornosti a hyperaktivita  (dále jen „ADHD“) představují skupinu vývojových poruch charakteristických nepřiměřenou úrovní pozornosti, nadměrnou aktivitou a impulsivitou. Obtíže jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní výkony.
Celkový obraz „nežádoucích projevů“ dítěte s ADHD ve škole učitelé často považují za jistou formu nevychovanosti a drzosti a nikoliv za projevy vývojového oslabení, které může být jejich nevhodným přístupem ještě posilováno.
Z tohoto pohledu je včasná, systematická a komplexní náprava nezbytná nejen pro aktuální stav dítěte, ale i pro jeho individuální a sociální vývojové perspektivy.

Aktuální odborný pohled vnímá ADHD jako celoživotní poruchu, která může u některých jedinců ovlivňovat jejich chování a prožívání i v dospělosti. Diagnostická kritéria pro ADHD v dospělosti jsou uvedeny v DSM V. 

Orientační test hyperaktivity

ORIENTAČNÍ ZHODNOCENÍ HYPERAKTIVITY A PORUCH POZORNOSTI - AD(H)D (podle DSM-IV, 1994)

Následující test vám pomůže zhodnotit pravděpodobnost AD(H)D u vašeho dítěte. Je třeba zdůraznit, že se jedná skutečně o orientační zjištění. Kvalifikované vyšetření a závěr může konstatovat pouze odborník.

1A) PORUCHA POZORNOSTI

Šest nebo více z následujících symptomů nepozornosti přetrvává nejméně šest měsíců na úrovni, která neodpovídá danému vývojovému stupni:

 1. Nedokáže dávat pozor na detaily nebo dělá chyby z nedbalosti ve škole, v domácích úkolech nebo jiných aktivitách.
 2. Často má potíže udržet nepřetržitou pozornost u úkolu nebo při hře.
 3. Vypadá, že neposlouchá, i když se mluví přímo na něj.
 4. Nedodrží, co se mu zadá, a není schopno dokončit úkol do školy nebo domácí povinnosti (nikoli ze vzdoru nebo protože příkazu nerozumělo).
 5. Dělá mu potíže organizovat si úkoly a činnosti.
 6. Nemá rádo úkoly, které vyžadují nepřetržité duševní úsilí (školní úkoly nebo domácí práce), vyhýbá se jim nebo je odkládá.
 7. Ztrácí věci, které jsou pro úkoly nebo činnosti nezbytné ( hračky, zadání úkolů, tužky, knihy a další pomůcky).
 8. Snadno se vyruší vnějšími podněty.
 9. Je zapomnětlivé v denních činnostech.

1B) HYPERAKTIVITA/ IMPULZIVITA

Šest nebo více z následujících symptomů hyperaktivity/impulzivity přetrvává nejméně šest měsíců na úrovni, která neodpovídá danému vývojovému stupni:

Hyperaktivita:

 • Často si pohrává s rukama nebo nohama, nebo se vrtí na židli.
 • Vyskakuje z lavice ve škole nebo v jiných situacích, kdy se má sedět.
 • Pobíhá dokola nebo si hraje v situacích, kdy se nemá (u adolescentů a dospělých nemusí jít přímo o výše popsané aktivity, ale o pocity neklidu).
 • Má potíže si hrát nebo jinak trávit volný čas potichu.
 • Je jakoby „na pochodu“ nebo se chová jako „poháněné motorem“.
 • Často hodně mluví.

Impulzivita: 

 • Vykřikne odpověď, ještě než byla dopovězena otázka.
 • Je pro něj těžké čekat, až na něj přijde řada (např.: na přechodu na ulici, při čekání na přestávku apod.).
 • Přerušuje ostatní a skáče jim do řeči (např.: nevhodně skáče do rozhovorů nebo her ostatních).

2) VÝSKYT A TRVÁNÍ PŘÍZNAKŮ

 • Některé projevy hyperaktivity nebo nepozornosti byly u dítěte přítomny před 7 rokem věku.
 • Některé projevy hyperaktivity nebo nepozornosti se projevují ve dvou nebo více rozdílných prostředích (např. doma a ve škole). 
 • Existují jasné důkazy o zhoršení v sociálním, akademickém nebo běžném životě (např.: zhoršení školního prospěchu, obtíže s vrstevníky apod.).
 • Projevy hyperaktivity a nepozornosti nejsou spojeny s jinými vývojovým nebo psychickými poruchami (zvl.: úzkostné poruchy, disociativní poruchy, poruchy osobnosti, pervazivní vývojové poruchy, schizofrenie)

VYHODNOCENÍ

ADHD, kombinovaný typ: jestliže jsou splněna kritéria 1A a 1B a přetrvávají po dobu 6 posledních měsíců. 
ADHD, predominantně nepozorný typ: jestliže jsou splněna kritéria 1A, nikoliv však 1B a po dobu posledních 6 měsíců.
ADHD, predominantně hyperaktivně impulsivní typ: jestliže jsou splněna kritéria 1B, nikoliv však 1A a po dobu posledních 6 měsíců.

Jak se k nám objednat

Kontaktujte nás pracovní dny mezi 10:00 - 14:00
e-mailem:  info@hyperaktivita.cz 
telefonicky:  702 017 268
 
 
Pro objednání nepotřebuje žádné odborné doporučení od lékaře nebo školy. Je-li to pro vás organizačně vhodné, uskuteční se první konzultace bez přítomnosti dítěte, v případě menších dětí probíhají první konzultace v rodinném prostředí klientů. 
 
Konzultace se konají ve Velehradské 24, Praha 3. 

Základní nabízené služby

HYPERKA

 

Projekt HYPERKA je určen dětem od 2,5 let do nástupu školní docházky. Zaměřujeme se především na děti se specifickými vývojovými poruchami, zejména ADHD/ADD, či nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. 
Služba je určena pro rodiče, kteří mají zájem o individuální a expertní péči pro své děti.
 
     Co nabízíme:
 • Více jak 12leté zkušenosti v práci s těmito dětmi
 • Maximálně 12 dětí ve skupině, o které se starají minimálně 3 pedagogové
 • Individuální přístup k dětem a komplexní podpora celé rodiny (možnost, individuálního poradenství, koučingu, sociální rehabilitace dětí, další volnočasové a pobytové aktivity i pro starší sourozence, atp.
 Provozní informace:
 
Otvírací doba od 7:30 do 17:00 v pracovní dny (včetně prázdnin)
                             Adresa: Velehradská 24, Praha 3 (v blízkosti stanice metra ,,A“ Jiřího z Poděbrad)
Cena: 2.500,- Kč měsíčně + obědy
 

Bližší informace na hyperka@hyperaktivita.cz nebo telefonu 702 017 268 (v pracovních dnech mezi 10:00-14:00) 

HYPERAKTIVITA

V rámci projektu HYPERAKTIVITA nabízíme komplexní diagnosticko-terapeutické služby rodičům s dětmi předškolního a školního věku v oblasti zvládání výchovných obtíží, komunikace se školou, podporou navazování vrstevnických vztahů, atp. Rodiče mohou využít následujících služeb.


Komplexní zhodnocení psychického stavu dítěte a výchovných postupů rodičů

Rodiče si na základě aktuálních potřeb a obtíží dítěte mohou vybrat z následujících diagnostických modulů:

 

Název služby

Částka

Vytvoření individuálního rozvojového plánu z doložených psychologických a lékařských zpráv

800,-Kč

Celkové psychologické zhodnocení vývoje dítěte

 2.200,- Kč

Komplexní psychologické vyšetření dítěte, včetně zhodnocení vzdělávacích v rodinném a školním prostředí  

3.200,- Kč

Ceník

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Název služby

Částka

Výtvarka pro tvořivé děti

2 500,-Kč

Čtení, psaní a hlavně hraní

2.500,- Kč

Dramat’ák

2.500,- Kč

Doučování pro žáky ZŠ

150,- Kč/hod

 
 
DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SLUŽBY
 
Název služby Částka

Vytvoření individuálního rozvojového plánu z doložených psychologických a lékařských zpráv

800,-Kč

Celkové psychologické zhodnocení vývoje dítěte

2. 200,-Kč

Komplexní psychologické vyšetření dítěte, včetně zhodnocení vzdělávacích v rodinném a školním prostředí 

3.200,- Kč

Aktuality

22.11.2015

Pro pedagogy MŠ pořádáme  v Praze jednodenní akreditovaný kurz "ADHD v předškolním věku". V současné době můžeme nabídnout volná místa v následujících termínech: čtvrtek 17.12. 2015, úterý 19.1. 2016, čtvrtek 28.1. 2016. Informace a přihlášky na info@hyperaktivita.cz .

 
13.11.2015
Vážení rodiče, milí podporovatelé,
nakupujete často na internetu? Chcete nám zároveň svým nakupováním pomoci, aniž by vás to stálo cokoliv navíc? Prosím, začněte nakupovat přes portál www.givt.cz

Jak to vše funguje? Svůj oblíbený e-shop navštívíte prostřednictvím portálu givt.cz (seznam aktuálně přihlášených e-shopů najdete na https://givt.cz/retailers.php, nakoupíte a označíte neziskovou organizaci, kterou chcete podpořit (PROSÍM - nás Národní institut pro děti a rodinu).  Předem známá částka pak bude připsána v náš prospěch. U jednotlivých obchodníků se výše podpory liší - může se jednat o % z nákupu nebo paušální částku.  Můžete a nemusíte se registrovat. Ani nás účast v projektu nic nestojí, takže veškeré prostředky, které takto poskytnete, jdou přímo k nám.

Moc děkujeme
 
Tým HYPERKA
28.10.2015

 V sobotu 28.11.2015 od pořádáme kurz pro rodiče, prarodiče či pěstouny na téma: "Hyperaktivní dítě není fracek, aneb jak na výchovu hyperaktivního dítěte". Seminář se uskuteční v našich prostorech Velehradská 24, Praha 3, od 10 do 15 hodin. Více informací najdete na www.hyperka.eu v sekci PRO RODIČE. 

Těšíme se na setkání!
 
Termín 21.11. je bohužel již plně obsazen. Děkujeme za pochopení.