Home»PRO MÉDIA

PRO MÉDIA

Pro média

Projekty podpořeného z veřejných zdrojů

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PROJEKT HYPERKA

K 1.2. 2015 jsme zahájili provoz dětské skupiny pro děti se specifickými vývojovými poruchami (zejména ADHD, ADD), které byly odmítnuty, případně vyloučeny z běžné mateřské školy. Do zařízení můžeme přijímat děti od 2,5 let do nástupu školní docházky. V zařízení poskytujeme celodenní péči, s odborným programem. Jedná se o zcela unikátní službu, jejímž cílem je v menším kolektivu a za komplexní odborné podpory, připravit hyperaktivní děti pro docházku do běžných mateřských případně základních škol. Projekt je realizován Operačního programu Praha Adaptability.

Více informací (cca od konce dubna) na www.hyperka.cz 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT AKTIVNĚ DO ŽIVOTA

Projekt Aktivně do života byl určen dospívajícím a mladým dospělých s ADHD. Zaměřoval se především na otázku akademické úspěšnosti a vstupu na trh práce. Projekt byl realizován v rámci podpory Mezinárodní spolupráce Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků ESF a rozpočtu České republiky. Kromě přímé podpory klientů z cílové skupiny, jsme uspořádali sérii vzdělávacích seminářů po celé ČR, závěrečnou mezinárodní konferenci „ADHD osobní a společenská výzva“ a ve spolupráci se zahraničními partnery jsme vypracovali Evropskou srovnávací studii k problematice ADHD v dospívání a dospělosti.

Více informací o projektu, včetně výstupů a produktů, najdete na www.adhdadult.eu 

 

PROJEKT AKTIVNĚ DO ŠKOLY

Projekt Aktivně do školy byl určen prvňáčkům s ADHD, případně ADD. Zaměřoval se především na otázku nástupu do školy a zvládání prvního roku školní docházky. Poskytované služby směřovaly k dětem, jejich rodičům a příslušným učitelům, případně dalších pedagogickým pracovníkům. Projekt byl realizován Operačního programu Praha Adaptability. Kromě přímé podpory klientů z cílové skupiny, jsme uspořádali sérii vzdělávacích seminářů pro školy a pedagogické pracovníky hl. města Prahy a vytvořili metodické materiály pro děti i pedagogy.

Více informací na tomto webu PRO RODIČE

 

PROJEKT ROZVOJ O.S. NIDAR

Projekt Rozvoj, o.s. NIDAR směřoval k posílení vnitřní kapacity organizace, zvýšení kvalifikace zaměstnanců a dobrovolníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Projekt byl realizován Operačního programu Praha Adaptability.

Více informací o projektu, včetně výstupů a produktů, najdete na tomto webu PRO ODBORNÍKY 

Aktuality

22.11.2015

Pro pedagogy MŠ pořádáme  v Praze jednodenní akreditovaný kurz "ADHD v předškolním věku". V současné době můžeme nabídnout volná místa v následujících termínech: čtvrtek 17.12. 2015, úterý 19.1. 2016, čtvrtek 28.1. 2016. Informace a přihlášky na info@hyperaktivita.cz .

 
13.11.2015
Vážení rodiče, milí podporovatelé,
nakupujete často na internetu? Chcete nám zároveň svým nakupováním pomoci, aniž by vás to stálo cokoliv navíc? Prosím, začněte nakupovat přes portál www.givt.cz

Jak to vše funguje? Svůj oblíbený e-shop navštívíte prostřednictvím portálu givt.cz (seznam aktuálně přihlášených e-shopů najdete na https://givt.cz/retailers.php, nakoupíte a označíte neziskovou organizaci, kterou chcete podpořit (PROSÍM - nás Národní institut pro děti a rodinu).  Předem známá částka pak bude připsána v náš prospěch. U jednotlivých obchodníků se výše podpory liší - může se jednat o % z nákupu nebo paušální částku.  Můžete a nemusíte se registrovat. Ani nás účast v projektu nic nestojí, takže veškeré prostředky, které takto poskytnete, jdou přímo k nám.

Moc děkujeme
 
Tým HYPERKA
28.10.2015

 V sobotu 28.11.2015 od pořádáme kurz pro rodiče, prarodiče či pěstouny na téma: "Hyperaktivní dítě není fracek, aneb jak na výchovu hyperaktivního dítěte". Seminář se uskuteční v našich prostorech Velehradská 24, Praha 3, od 10 do 15 hodin. Více informací najdete na www.hyperka.eu v sekci PRO RODIČE. 

Těšíme se na setkání!
 
Termín 21.11. je bohužel již plně obsazen. Děkujeme za pochopení.