Home

Kurzy pro odborníky

NIDAR pořádá akreditované kurzy (MŠMT, MPSV) zaměřené na problematiku hyperaktivity a vývojových poruch a sociálně-právní ochrany dětí. 
 

Název kurzu a číslo akreditace

Termíny školení

Hodinová dotace

Cena za osobu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany (2014/0053-PC/SP)

 

4.6.2015

 

 8 hodin


1.200,-

Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumaty dětí (2014/0052-PC/SP)

25.-26.6.2015

 

16 hodin1.900,-
Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými (2013/0966_PC/SP)

 

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

24 hodin2. 200,-

 

ADHD-jako specifická vývojová porucha (2013/0965-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

8 hodin

 

1.200,-

Metody sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (2014/0051-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

16 hodin

 

1.900,-

Vývojové potřeby dětí (2014/0049-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

8 hodin

 

1.200,-

Zjišťování názoru dítěte (2014/0050-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

8 hodin

 

1.200,-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ADHD jako specifická vývojová porucha (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

8 hodin

 

1.200,-

Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v předškolním věku (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

16 hodin

 

1.900,-

Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v základních a speciálních školách (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

16 hodin

 

1.900,-

 Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz

 

16 hodin

 

1.900,-

 
Přihlášky do kurzu naleznete na webových stránkách ww.nidar.cz - Vzdělávací kurzy nebo se můžete přihlásit přes odkaz: Kurzy akreditované dle MPSV: https://docs.google.com/forms/d/121iK-JsVxISowI1p-q-pcZ2oI_MS9Zpl_MJrT5g9kAM/viewform?usp=send_form
 
Kurzy je možné rovněž uskutečnit na klíč konkrétní organizaci (škola, poradna, neziskovka) v místě její činnosti. Obsah jednotlivých kurzů, zejména jejich praktickou část, můžeme připravit na míru vašim potřebám, jak co se týče konkrétních probíraných témat, konzultací konkrétních výchovných situací, atp.
 
Cena kurzu je maximálně 14.000,-Kč za jeden školící den (v případě, kdy je kurz uspořádán na míru pro vaši organizaci, je cena kurzu závislá na počtu hodin, nikoliv přihlášených osob. 
 
 

Ceník

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Název služby

Částka

Výtvarka pro tvořivé děti

2 500,-Kč

Čtení, psaní a hlavně hraní

2.500,- Kč

Dramat’ák

2.500,- Kč

Doučování pro žáky ZŠ

150,- Kč/hod

 
 
DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SLUŽBY
 
Název služby Částka

Vytvoření individuálního rozvojového plánu z doložených psychologických a lékařských zpráv

800,-Kč

Celkové psychologické zhodnocení vývoje dítěte

2. 200,-Kč

Komplexní psychologické vyšetření dítěte, včetně zhodnocení vzdělávacích v rodinném a školním prostředí 

3.200,- Kč

Základní nabízené služby

HYPERKA

 

Projekt HYPERKA je určen dětem od 2,5 let do nástupu školní docházky. Zaměřujeme se především na děti se specifickými vývojovými poruchami, zejména ADHD/ADD, či nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. 
Služba je určena pro rodiče, kteří mají zájem o individuální a expertní péči pro své děti.
 
     Co nabízíme:
  • Více jak 12leté zkušenosti v práci s těmito dětmi
  • Maximálně 12 dětí ve skupině, o které se starají minimálně 3 pedagogové
  • Individuální přístup k dětem a komplexní podpora celé rodiny (možnost, individuálního poradenství, koučingu, sociální rehabilitace dětí, další volnočasové a pobytové aktivity i pro starší sourozence, atp.
 Provozní informace:
 
Otvírací doba od 7:30 do 17:00 v pracovní dny (včetně prázdnin)
                             Adresa: Velehradská 24, Praha 3 (v blízkosti stanice metra ,,A“ Jiřího z Poděbrad)
Cena: 2.500,- Kč měsíčně + obědy
 

Bližší informace na hyperka@hyperaktivita.cz nebo telefonu 702 017 268 (v pracovních dnech mezi 10:00-14:00) 

HYPERAKTIVITA

V rámci projektu HYPERAKTIVITA nabízíme komplexní diagnosticko-terapeutické služby rodičům s dětmi předškolního a školního věku v oblasti zvládání výchovných obtíží, komunikace se školou, podporou navazování vrstevnických vztahů, atp. Rodiče mohou využít následujících služeb.


Komplexní zhodnocení psychického stavu dítěte a výchovných postupů rodičů

Rodiče si na základě aktuálních potřeb a obtíží dítěte mohou vybrat z následujících diagnostických modulů:

 

Název služby

Částka

Vytvoření individuálního rozvojového plánu z doložených psychologických a lékařských zpráv

800,-Kč

Celkové psychologické zhodnocení vývoje dítěte

 2.200,- Kč

Komplexní psychologické vyšetření dítěte, včetně zhodnocení vzdělávacích v rodinném a školním prostředí  

3.200,- Kč

Pro média

Projekty podpořeného z veřejných zdrojů

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PROJEKT HYPERKA

K 1.2. 2015 jsme zahájili provoz dětské skupiny pro děti se specifickými vývojovými poruchami (zejména ADHD, ADD), které byly odmítnuty, případně vyloučeny z běžné mateřské školy. Do zařízení můžeme přijímat děti od 2,5 let do nástupu školní docházky. V zařízení poskytujeme celodenní péči, s odborným programem. Jedná se o zcela unikátní službu, jejímž cílem je v menším kolektivu a za komplexní odborné podpory, připravit hyperaktivní děti pro docházku do běžných mateřských případně základních škol. Projekt je realizován Operačního programu Praha Adaptability.

Více informací (cca od konce dubna) na www.hyperka.cz 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT AKTIVNĚ DO ŽIVOTA

Projekt Aktivně do života byl určen dospívajícím a mladým dospělých s ADHD. Zaměřoval se především na otázku akademické úspěšnosti a vstupu na trh práce. Projekt byl realizován v rámci podpory Mezinárodní spolupráce Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků ESF a rozpočtu České republiky. Kromě přímé podpory klientů z cílové skupiny, jsme uspořádali sérii vzdělávacích seminářů po celé ČR, závěrečnou mezinárodní konferenci „ADHD osobní a společenská výzva“ a ve spolupráci se zahraničními partnery jsme vypracovali Evropskou srovnávací studii k problematice ADHD v dospívání a dospělosti.

Více informací o projektu, včetně výstupů a produktů, najdete na www.adhdadult.eu 

 

PROJEKT AKTIVNĚ DO ŠKOLY

Projekt Aktivně do školy byl určen prvňáčkům s ADHD, případně ADD. Zaměřoval se především na otázku nástupu do školy a zvládání prvního roku školní docházky. Poskytované služby směřovaly k dětem, jejich rodičům a příslušným učitelům, případně dalších pedagogickým pracovníkům. Projekt byl realizován Operačního programu Praha Adaptability. Kromě přímé podpory klientů z cílové skupiny, jsme uspořádali sérii vzdělávacích seminářů pro školy a pedagogické pracovníky hl. města Prahy a vytvořili metodické materiály pro děti i pedagogy.

Více informací na tomto webu PRO RODIČE

 

PROJEKT ROZVOJ O.S. NIDAR

Projekt Rozvoj, o.s. NIDAR směřoval k posílení vnitřní kapacity organizace, zvýšení kvalifikace zaměstnanců a dobrovolníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Projekt byl realizován Operačního programu Praha Adaptability.

Více informací o projektu, včetně výstupů a produktů, najdete na tomto webu PRO ODBORNÍKY 

Jak se k nám objednat

Kontaktujte nás pracovní dny mezi 10:00 - 14:00
e-mailem:  info@hyperaktivita.cz 
telefonicky:  702 017 268
 
 
Pro objednání nepotřebuje žádné odborné doporučení od lékaře nebo školy. Je-li to pro vás organizačně vhodné, uskuteční se první konzultace bez přítomnosti dítěte, v případě menších dětí probíhají první konzultace v rodinném prostředí klientů. 
 
Konzultace se konají ve Velehradské 24, Praha 3. 

Aktuality

22.11.2015

Pro pedagogy MŠ pořádáme  v Praze jednodenní akreditovaný kurz "ADHD v předškolním věku". V současné době můžeme nabídnout volná místa v následujících termínech: čtvrtek 17.12. 2015, úterý 19.1. 2016, čtvrtek 28.1. 2016. Informace a přihlášky na info@hyperaktivita.cz .

 
13.11.2015
Vážení rodiče, milí podporovatelé,
nakupujete často na internetu? Chcete nám zároveň svým nakupováním pomoci, aniž by vás to stálo cokoliv navíc? Prosím, začněte nakupovat přes portál www.givt.cz

Jak to vše funguje? Svůj oblíbený e-shop navštívíte prostřednictvím portálu givt.cz (seznam aktuálně přihlášených e-shopů najdete na https://givt.cz/retailers.php, nakoupíte a označíte neziskovou organizaci, kterou chcete podpořit (PROSÍM - nás Národní institut pro děti a rodinu).  Předem známá částka pak bude připsána v náš prospěch. U jednotlivých obchodníků se výše podpory liší - může se jednat o % z nákupu nebo paušální částku.  Můžete a nemusíte se registrovat. Ani nás účast v projektu nic nestojí, takže veškeré prostředky, které takto poskytnete, jdou přímo k nám.

Moc děkujeme
 
Tým HYPERKA
28.10.2015

 V sobotu 28.11.2015 od pořádáme kurz pro rodiče, prarodiče či pěstouny na téma: "Hyperaktivní dítě není fracek, aneb jak na výchovu hyperaktivního dítěte". Seminář se uskuteční v našich prostorech Velehradská 24, Praha 3, od 10 do 15 hodin. Více informací najdete na www.hyperka.eu v sekci PRO RODIČE. 

Těšíme se na setkání!
 
Termín 21.11. je bohužel již plně obsazen. Děkujeme za pochopení.