O NÁS :  PRO RODIČE :  PRO ODBORNÍKY : 
Pro školy  |   Supervize  |   Kurzy  |  
PRO MÉDIA : 

Aktuality

27.04.2015

Letní příměstský tábor HYPERAKTIVITA

I v letošním roce jsme připravili letní příměstský tábor HYPERAKTIVITA
Konat se bude v následujících termínech: 
29.6.-3.7.2015
7.7.-10.7. 2015
24.8. -28.8. 2015
31.8. 2015
Bližší informace a přihláška na info@hyperaktivita.cz   

15.03.2015

REKONSTRUKCE WEBOVÝCH STRÁNEK

Vážení klienti, 
v těchto dnech probíhá rekonstrukce těchto webových stránek. Omlouváme se, může docházet k výpadkům jednotlivých sekcí, nebo naopak zdvojování některých informací. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na info@hyperaktivita.cz 
03.02.2015

Nová adresa

Od 1. ledna 2015 jsou všechny klientské aktivity NIDAR nově poskytovány na adrese: Velehradská 24, Praha 3.    

Aktuality

10.03.2015

Volnočasové a sociálně rehabilitační aktivity

Od 23.3. 2015 budou pro vaše hyperaktivní děti nově otevřeny volnočasové a sociálně rehabilitační aktivity. Více informací v sekci PRO RODIČE, služby, nebo na info@hyperaktivita.cz  
10.03.2015

HYPERKA - zápis do dětské skupiny

K 1.2. 2015 jsme rozšířili provoz klubu HYPERKA pro předškolní děti ve věku od 2,5 let do nástupu školní docházky. Poskytujeme celodenní program péče o děti v režimu dětské skupiny. O maximálně 12 dětí se starají 3 kvalifikované kolegyně. 
Více informací v sekci PRO RODIČE, program HYPERKA nebo na 
hyperka@hyperaktivita.cz.


Projekt je částkou 1.366.972,24 Kč finančně podpořen z prostředků Operačního programu Praha Adaptabilita.

Kurzy pro odborníky

18.05.2015

NIDAR pořádá akreditované kurzy (MŠMT, MPSV) zaměřené na problematiku hyperaktivity a vývojových poruch a sociálně-právní ochrany dětí. 

Název kurzu a číslo akreditace

Termíny školení

Hodinová dotace

Cena za osobu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany (2014/0053-PC/SP)

4.6.2015

 8 hodin


1.200,-

Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumaty dětí (2014/0052-PC/SP)

25.-26.6.2015


16 hodin1.900,-
Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými (2013/0966_PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


24 hodin2. 200,-

ADHD-jako specifická vývojová porucha (2013/0965-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


8 hodin


1.200,-

Metody sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (2014/0051-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


16 hodin


1.900,-

Vývojové potřeby dětí (2014/0049-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


8 hodin


1.200,-

Zjišťování názoru dítěte (2014/0050-PC/SP)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


8 hodin


1.200,-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ADHD jako specifická vývojová porucha (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


8 hodin


1.200,-

Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v předškolním věku (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


16 hodin


1.900,-

Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v základních a speciálních školách (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


16 hodin


1.900,-

 Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými (MSMT-11999/2013-201-287)

Bližší info o termínech na info@nidar.cz


16 hodin


1.900,-


Přihlášky do kurzu naleznete na webových stránkách ww.nidar.cz - Vzdělávací kurzy nebo se můžete přihlásit přes odkaz:

Kurzy akreditované dle MPSV:
https://docs.google.com/forms/d/121iK-JsVxISowI1p-q-pcZ2oI_MS9Zpl_MJrT5g9kAM/viewform?usp=send_form


Kurzy je možné rovněž uskutečnit na klíč konkrétní organizaci (škola, poradna, neziskovka) v místě její činnosti. Obsah jednotlivých kurzů, zejména jejich praktickou část, můžeme připravit na míru vašim potřebám, jak co se týče konkrétních probíraných témat, konzultací konkrétních výchovných situací, atp.

Cena kurzu je maximálně 14.000,-Kč za jeden školící den (v případě, kdy je kurz uspořádán na míru pro vaši organizaci, je cena kurzu závislá na počtu hodin, nikoliv přihlášených osob. 


Ceník

14.03.2015VOLNOČASOVÉ AKTIVITYNázev služby

Částka

Výtvarka pro tvořivé děti                

2 500,-Kč

Čtení, psaní a hlavně hraní

2.500,- Kč

Dramat’ák

2.500,- Kč

Doučování pro žáky ZŠ

150,- Kč/hodDIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SLUŽBY

Název služby

Částka

Vytvoření individuálního rozvojového plánu z doložených psychologických a lékařských zpráv

800,-Kč

Celkové psychologické zhodnocení vývoje dítěte

2. 200,-Kč

Komplexní psychologické vyšetření dítěte, včetně zhodnocení vzdělávacích v rodinném a školním prostředí 

3.200,- Kč

Základní nabízené služby

10.03.2015

HYPERKA

Projekt HYPERKA je určen dětem od 2,5 let do nástupu školní docházky. Zaměřujeme se především na děti se specifickými vývojovými poruchami,           zejména ADHD/ADD, či nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. 
Služba je určena pro rodiče, kteří mají zájem o individuální a expertní péči             pro své děti.

     Co nabízíme:
  • Více jak 12leté zkušenosti v práci s těmito dětmi
  • Maximálně 12 dětí ve skupině, o které se starají minimálně 3 pedagogové
  • Individuální přístup k dětem a komplexní podpora celé rodiny (možnost, individuálního poradenství, koučingu, sociální rehabilitace dětí, další volnočasové a pobytové aktivity i pro starší sourozence, atp.
 Provozní informace:

Otvírací doba od 7:30 do 17:00 v pracovní dny (včetně prázdnin)
                             Adresa: Velehradská 24, Praha 3                        (v blízkosti stanice metra ,,A“ Jiřího z Poděbrad)
Cena: 2.500,- Kč měsíčně + obědy

Bližší informace na hyperka@hyperaktivita.cz nebo telefonu 702 017 268 (v pracovních dnech mezi 10:00-14:00) 

HYPERAKTIVITA

V rámci projektu HYPERAKTIVITA nabízíme komplexní diagnosticko-terapeutické služby rodičům s dětmi předškolního a školního věku v oblasti zvládání výchovných obtíží, komunikace se školou, podporou navazování vrstevnických vztahů, atp. Rodiče mohou využít následujících služeb.

Komplexní zhodnocení psychického stavu dítěte a výchovných postupů rodičů

Rodiče si na základě aktuálních potřeb a obtíží dítěte mohou vybrat z následujících diagnostických modulů:

Název služby

Částka

Vytvoření individuálního rozvojového plánu z doložených psychologických a lékařských zpráv

800,-Kč

Celkové psychologické zhodnocení vývoje dítěte

 2.200,- Kč

Komplexní psychologické vyšetření dítěte, včetně zhodnocení vzdělávacích v rodinném a školním prostředí  

3.200,- Kč

 

 

Pro média

06.03.2015

Projekty podpořeného z veřejných zdrojů

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PROJEKT HYPERKA

K 1.2. 2015 jsme zahájili provoz dětské skupiny pro děti se specifickými vývojovými poruchami (zejména ADHD, ADD), které byly odmítnuty, případně vyloučeny z běžné mateřské školy. Do zařízení můžeme přijímat děti od 2,5 let do nástupu školní docházky. V zařízení poskytujeme celodenní péči, s odborným programem. Jedná se o zcela unikátní službu, jejímž cílem je v menším kolektivu a za komplexní odborné podpory, připravit hyperaktivní děti pro docházku do běžných mateřských případně základních škol. Projekt je realizován Operačního programu Praha Adaptability.

Více informací (cca od konce dubna) na www.hyperka.cz 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT AKTIVNĚ DO ŽIVOTA

Projekt Aktivně do života byl určen dospívajícím a mladým dospělých s ADHD. Zaměřoval se především na otázku akademické úspěšnosti a vstupu na trh práce. Projekt byl realizován v rámci podpory Mezinárodní spolupráce Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků ESF a rozpočtu České republiky. Kromě přímé podpory klientů z cílové skupiny, jsme uspořádali sérii vzdělávacích seminářů po celé ČR, závěrečnou mezinárodní konferenci „ADHD osobní a společenská výzva“ a ve spolupráci se zahraničními partnery jsme vypracovali Evropskou srovnávací studii k problematice ADHD v dospívání a dospělosti.

Více informací o projektu, včetně výstupů a produktů, najdete na www.adhdadult.eu 

 

PROJEKT AKTIVNĚ DO ŠKOLY

Projekt Aktivně do školy byl určen prvňáčkům s ADHD, případně ADD. Zaměřoval se především na otázku nástupu do školy a zvládání prvního roku školní docházky. Poskytované služby směřovaly k dětem, jejich rodičům a příslušným učitelům, případně dalších pedagogickým pracovníkům. Projekt byl realizován Operačního programu Praha Adaptability. Kromě přímé podpory klientů z cílové skupiny, jsme uspořádali sérii vzdělávacích seminářů pro školy a pedagogické pracovníky hl. města Prahy a vytvořili metodické materiály pro děti i pedagogy.

Více informací na tomto webu PRO RODIČE

 

PROJEKT ROZVOJ O.S. NIDAR

Projekt Rozvoj, o.s. NIDAR směřoval k posílení vnitřní kapacity organizace, zvýšení kvalifikace zaměstnanců a dobrovolníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Projekt byl realizován Operačního programu Praha Adaptability.

Více informací o projektu, včetně výstupů a produktů, najdete na tomto webu PRO ODBORNÍKY 

Jak se k nám objednat

05.03.2015

Kontaktujte nás pracovní dny mezi 10:00 - 14:00
e-mailem:  info@hyperaktivita.cz 
telefonicky:  702 017 268


Pro objednání nepotřebuje žádné odborné doporučení od lékaře nebo školy. Je-li to pro vás organizačně vhodné, uskuteční se první konzultace bez přítomnosti dítěte, v případě menších dětí probíhají první konzultace v rodinném prostředí klientů. 

Konzultace se konají ve Velehradské 24, Praha 3.