AKTUALITY :  PRO RODIČE :  PRO ODBORNÍKY : 
Supervize  |   Pro školy  |   Kurzy  |  
O NÁS :  PRO MÉDIA : 

Aktuality

03.02.2015

Nová adresa

Od 1. února 2015 jsou všechny klientské aktivity NIDAR nově poskytovány na adrese: Velehradská 24, Praha 3.    
14.10.2014

Zápis dětí do předškolního klubu

V klubu HYPERKA nabízíme poslední volná místa hyperaktivním dětem předškolního věku.  Klub poskytuje celodenní program v režimu dětské skupiny, o maximálně 12 dětí se starají 3 kvalifikované kolegyně (pedagožky a pečovatelky). Přihlášky a informace na info@hyperaktivita.cz. 
07.04.2013

KLUB HYPERKA

Klub HYPERKA nabízí 3x týdně dopolední program péče o předškolní hyperaktivní děti. Kapacita klubu je nyní bohužel plná. Na přelomu roku 2014/2015 plánujeme rozšíření kapacity a zajištění celodenního provozu. V případě zájmu nás kontaktujte na info@hyperaktivita.cz  

Aktuality

03.02.2015

Tábor 2015

 I pro letošní rok připravujeme dva turnusy letního dětského tábora pro hyperaktivní děti a příměstské tábory pro jarní i letní prázdniny. Informace a přihlášky získáte na tabor@hyperaktivita.cz. Těšíme se na setkání!  
18.09.2013

Program Aktivně do školy

V červenci 2013 zahájilo o.s. NIDAR ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Arabská program komplexní podpory prvního roku školní docházky hyperaktivních dětí. Program bude realizován v Praze z prostředků OPPA Praha. V nejbližších dnech zde budou zveřejněny bližší informace. V případě zájmu o program nás kontaktuje na info@hyperaktivita.cz. 

Jak se k nám objednat

20.08.2013

Máte-li zájem se k nám objednat, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@hyperaktivita.cz nebo telefonicky, vždy v pondělí od 14:30 do 17:00 na telefonu 702 017 268 - Klára Němcová. 

 Pro objednání nepotřebuje žádné odborné doporučení od lékaře nebo školy. Je-li to pro vás organizačně vhodné, uskuteční se první konzultace bez přítomnosti dítěte, v případě menších dětí probíhají první konzultace v rodinném prostředí klientů. 

Podpora Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem

21.07.2011

Od ledna do června 2011 se díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem! uskutečnily celkem tři střednědobé dramaterapeutické skupiny pro předškolní a školní děti  a jedno víkendové setkání pro rodiče s dětmi. Součástí  práce s dětmi jsou i podpůrné skupiny pro rodiče.

Kurzy pro odborníky

19.03.2011

Os. NIDAR pořádá akreditované kurzy (MŠMT, MPSV) zaměřené na problematiku hyperaktivity a vývojových poruch a sociálně-právní ochrany dětí. 


Kromě kurzů realizovaných v projektu Aktivně do života, které najdete na www.adhdadult.eu si můžete domluvit kurz přímo ve Vaší škole, přizpůsobíme se vaším časovým a organizačním možnostem. Obsah jednotlivých kurzů, zejména jejich praktickou část, můžeme připravit na míru vašim potřebám, jak co se týče konkrétních probíraných témat, konzultací konkrétních výchovných situací, atp.. 

V případě, kdy bude kurz uspořádán na míru pro Vaši školu, je cena kurzu závislá na počtu setkání (hodin), nikoliv přihlášených osob.

Akreditace

19.03.2011

NIDAR je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

NIDAR je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jako vzdělávací instituce pro vzdělávání v oblasti sociálních služeb

NIDAR je akreditován Ministerstvem vnitra ČR jako organizace pro výkon dobrovolnické činnosti

Podpora z projektu Pomozte dětem!

16.11.2010

V listopadu 2010 Nadace rozvoje občanské společnosti z projektu Pomozte dětem!  rozhodla o přiznání finanční podpory pro projekt Dramaterapeutické skupiny o.s. Hyperaktivita v celkové výši 141.500,-- Kč.